صالح افتخاری

معلم و مولف زبان کنکور (عمومی – تخصصی)

کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی (TEFL) 

مدرس رتبه های دو رقمی و سه رقمی

آزمون ساز

 
 

تماس با ما

از طریق راه های ارتباطی زیر مینوانید با من در ارتباط باشید

E-mail

Salehavaj@gmail.com

Telegram

Zaban_mref
 
 

راه های ارتباطی


Telegram

Instagram


Salehavaj@gmail.com