صالح افتخاری
معلم و مولف زبان عمومی و تخصصی کنکور

آدرس اینستاگرام : SalehEftekhari7

فروشگاه

کتاب جمع بندی زبان تخصصی کنکور

کلاس ها و دوره ها