آرشیو برچسب های: زبان تخصصی

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور زبان 1402 نوبت اول

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور زبان 1402 (نوبت اول)

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور زبان 1402 (نوبت اول) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور منحصرا زبان ۱۴۰۲ شامل ۷۰ سوال زبان اختصاصی (تخصصی) بوده

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور منحصرا زبان (زبان تخصصی) نظام جدید داخل کشور 98و99و1400 بررسی و تحلیل سوالات: صالح افتخاری

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور منحصرا زبان (زبان تخصصی) نظام جدید داخل کشور 98و99و1400

سوالات و پاسخنامه واقعا تشریحی کنکور منحصرا زبان (زبان تخصصی) گروه آزمایشی زبان (منحصرا زبان) نظام جدید داخل کشور 98و99و1400 بررسی و تحلیل سوالات: صالح افتخاری سالانه کنکور منحصرا زبان مانند آزمون سایر گروه های آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی فیزیک و هنر از سوی سازمان سنجش برگزار می شود. داوطلبان این رشته علاوه بر شرکت […]